สถานที่ท่องเที่ยว
บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน
วัดหาดส้มแป้น
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ภูเขาหญ้า
สุสานเจ้าเมืองระนอง
คอคอดกระ
จุดชมวิวเขาฝาชี
หาดประพาส
วิสัยทัศน์ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ : ภายในปี ๒๕๖๔ สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ

 

ประกาศกระทรวงต่างประเทศ
สำหรับเยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สตส.ระนอง
 
วันที่ 22 มี.ค.2560 เวลา 13.00 น. นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการ SC จังหวัดระนอง รับฟัง Web Conference "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ" และประชุมคณะกรรมการ SC ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชารัฐ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ จังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง มอบหมายให้ นางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ(นายอภิชา ทองสุข) หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง มอบหมายให้นางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง โดยนางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ระนอง ร่วมประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำแดง

...

ดูข่าวย้อนหลัง


หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ด้านความรู้ทั่วไป ทุก ๆ เรื่องที่อยากตั้งเป็นกระทู้ 0 0

เกี่ยวกับการบันทึก รับ-จ่าย ในครัวเรือน 0 0

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ 0 0

Services

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VDO
 
แบบฟอร์ม
ไทยฟอนต์
logo
 
 
 
ค้นหาขั้นสูง
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นางสาวนารี แซ่เฮ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8

นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ
หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : www.reliablecounter.com
Click here